Lokalhistorisk Arkiv Blåhøj
Blåhøj Skolevej 1

7330 Brande

Tlf. : 7534 5196
Del på: 

Lokalhistorisk Arkiv Blåhøj

Arkivarbejdet oprettedes 15. april 1982 ved nedsættelse af et ”Arkivudvalg”, med selvstædig bestyrelse og regnskab, som associeret til Blåhøj Beboerforening. Det betyder, at medlemskab i beboerforeningen også omfatter medlemskab i lokalarkivet.

Arkivets formål: At tage initiativer til og formidle et samarbejde omkring klarlæggelse af udviklingen i Blåhøj og dermed sikre lokalhistorien for Blåhøj fra fortid til nutid. Arbejdet blev igangsat ved oprettelse af et arkiv til opbevaring af arkivalier som måtte indkomme til opbevaring, såsom billeder og dokumenter af vidt forskellig art. Arkivet kan arrangere møder, foredrag og udstillinger.

 

Opfordring:

Billeder og skriftlige arkivalier om familier, foreninger, erhvervsliv, skole og kirkeforhold m. m. i Blåhøj og omegn modtages til opbevaring!

 

Af den indsamlede viden har arkivet over årene distribueret meget til offentligheden i form af en række bogudgivelser og 2 videoer:

 • 1986: ” Idræt i Blåhøj gennem tiderne” - v. Ole Madsen og Peter Frandsen
 • 1987: ”Blåhøj Hallen - byggeri og indvielse 1987”
 • 1992: ”Blåhøj Stationsby 1917-1992” - 75 års jubilæumsskrift v. Botha Underlin
 • 1993: ”Blåhøj Gårdhistorie I” - Omvrå Ejerlav - v. Henning Sørensen                                           
 • 1993: ”Blåhøj Gårdhistorie II” - Hallundbæk Ejerlav - v. Kristian Kjeldsen             
 • 1995: ”Årets gang i Blåhøj 1995”  -  (video)   
 • 1997: ”Beboelseshuse i Blåhøj Sogn” - v. Henning Sørensen og Botha Underlin 
 • 2005: ”Erhvervsliv gennem tiderne” - virkelighed og krøniker - v. Botha Underlin
 • 2010: ”Ved urhanens fjer”  -  Brande Kommunes historie 1970-2010”, (udgivet i samarbejde med Lokal- og Slægtshistorisk Forening Brande, v. ansvarlig redaktør, journalist Jan Svendsen)
 • 2012: ”Blåhøj Huse - og husenes ejer-familier” - omstruktureret genudgivelse
 • 2013: ”Blåhøj Gårde - og gårdenes familier - omstruktureret genudgivelse
 • 2014:   ”Blåhøj Skoler - 1829-2014” - v. Lokalhistorisk Arkiv / red. Peter Frandsen
 • 2014:   ”Jeg var barn i Blåhøj” - af Gerda Christensen / v. Lokalhistorisk Arkiv
 • 2017:   ”Blåhøjs’ Historie - 1867-2017” – v. Lokalhistorisk Arkiv Blåhøj (320 sider)
 • 2018: ”Tre Nielsen´er i Blåhøj Stationsby” - v. Knud Rauff Nielsen

Blåhøj Lokalarkiv har bidraget med materialer til 2 bøger af forfatter Jan Svendsen.

 • 2007:   ”Det brune guld” - (om brunkulsbrydning, herunder også i Hallundbæk Blåhøj)
 • 2009:   ”Tørvene triller”  - (om tørveproduktion herunder en god del fra Blåhøj) 

Arkivet har desuden formidlet optryk og salg af 4 skrifter forfattet af tidligere præstefrue i Blåhøj, Alma Brockdorff. 

 • Hæfterne  I - II og III i serien:  ”Et sogn før under og efter lyngen” 
 • Hæftet:     ”Det nye kirkebyggeri 1850-1880”          

 

                                   

Åbningstider: 

Åbningstid:
Efter aftale: Ring eller mail til Susanne, Peter - eller en af de øvrige i bestyrelsen.

Infobox 2: 

Bestyrelse:

Formand - Susanne Nielsen - tlf. 75345196 / 25214996 -  mail: sus.nielsen@mvb.net

Arkivar - Peter Frandsen - tlf. 75345122 / 23356024 -  mail: stakrogevej31@mail.dk

Kasserer - Kirsten Sørensen,  75345143 / 61785143  mail: thomasogkirsten@hotmail.com

Medlem - Joan Bjerg Thomsen,  75345243 / 40407743 -  mail: j.b.t@live.dk

Medlem - Ejner Brandt Pedersen, tlf. 42194445 - mail: elseogejnerpedersen@mail.com