Hanne Hebsgaard.Tlf. : 2576 5556
Del på: 

Sådan arbejder vi

 

Home-Start tilbyder småbørnsfamilier regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

HOME-START støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte.

Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte, men ikke økonomisk hjælp – af frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen så længe, familien har brug for det – ofte et halvt til et helt år.

Familievennerne arbejder på at øge familiens tillid og uafhængighed ved at:

 • tilbyde frivillig støtte og praktisk hjælp på venskabelig basis
 • besøge familien i deres eget hjem, hvor den pressede hverdag leves,

  sådan at hvert familiemedlems integritet og værdighed opretholdes

 • bekræfte forældrene i at udfordringer i børneopdragelse er almindelige
 • udvikle en forståelse for og et forhold til familien, som danner et trygt

  fundament for at dele tid, erfaringer og gode oplevelser

 • opmuntre familierne til at udvide deres private netværk og bruge samfundets

  andre muligheder for støtte

 • bidrage til at livet med små børn også er glædeligt og sjovt

Frivillige familievenner i Brande søges ❤️

Flere familier i Brande mangler hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen – og ønsker sig derfor en familieven fra Home-Start.

Billedet med den lille nyfødte fod kommer fra Home-Start København - men andre små fødder i BRANDE venter på en familieven fra Home-Start.

Som frivillig i Home-Start støtter du en familie med praktisk hjælp, omsorg og nærvær. Et par timer om ugen i et halvt eller helt år kan gøre en verden til forskel for en presset småbørnsfamilie.

Vi støtter alle slags familier - familier, der er ramt af skilsmisse, sygdom, ensomhed eller manglende netværk. Vi støtter også familier, der er beriget med tvillinger og mange skønne børn.

I februar starter et nyt forberedelseskursus for nye familievenner, så ring til Hanne Hebsgaard - koordinator i Ikast-Brande - på 25765556 eller skriv til ikast-brande@home-start.dk, hvis du vil høre mere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infobox 1: 

Om Home-Start Ikast-Brande

Afdelingen startede i foråret 2012 og er i fuld gang med at støtte og hjælpe familier i Ikast-Brande kommune.

Familier under pres

Et stigende antal småbørnsfamilier er pressede og mangler overskud i hverdagen. Der er mange forskellige årsager som fx økonomi, for meget arbejde, arbejdsløshed, manglende netværk, skilsmisse, psykisk eller fysisk sygdom. Hvis man som familie mister fodfæstet i en travl hverdag, kan selv små gøremål vokse til uoverkommelige opgaver

Home-Starts kerneydelse er at give pressede børnefamilier med mindst et barn under skolealderen en familieven, som besøger dem to timer om ugen. Familievennerne yder praktisk og venskabelig støtte to timer om ugen i en periode på ½-1 år eller længere tid, hvis der er behov for det. Målet er at forebygge familiekriser, isolation og sammenbrud – og øge familiens trivsel, selvtillid og uafhængighed. Villighed til at dele ud af deres egne erfaringer som forældre, er familievennernes væsentligste kompetence.