Ole Bendix Vej 1, 7330 Brande

7330 Brande

Tlf. : 3025 5382
Del på: 

Brande Motion, Branditterne, har til formål:

”at dyrke motionsløb, motionscykling på racer eller MTB med tilhørende aktiviteter, herunder socialt samvær i forbindelse med aktiviteterne. Foreningen stiller ofte med hold til arrangementer.“
 
Til træning deler vi op i hold, så der er udfordringer for alle både i tempo og længde. Vi sørger på alle hold for, at vi samler op, så alle får oplevelsen af et fællesskab, hvor vi følges ad. Vi stiller op i konkurrencer, hvor vi deltager på forskellige distancer. Undervejs løber eller cykler hver deltager sit eget løb, eller vi stiller op som hold, der følges ad under devisen ”samlet ud, samlet hjem”.
Brande Motion er 3 afdelinger under samme tag.  I hver afdeling er der mange forskellige hold, som nyhed i 2018 er der både gå-hold, løbeskole, hyggebegynder MTB for voksne samt et børne MTB-hold
Til træning sørger holdkaptajner og trænere for, at vi kommer ud på forskellige ruter, ligesom de indlægger øvelser undervejs.
Vi har interne løb i forbindelse med afslutninger, start på sæsonen eller hyggeligt samvær i løbet af sæsonen. Vi er ret gode til at samles om kaffe og hjemmebag!

Efter sæsonen samler vi alle til en hyggeaften for at belønne indsatsen. Vi har siden starten i 1992 hvert år uddelt ”Kammeratskabspokalen” til et medlem, som på særlig vis har vist sig som en god kammerat. Vi arrangerer også løb, hvor løbeafdelingen står for Hedeløbet og Griseriløbet, ligesom vi arrangerer Brande Mini Tri&Du og en af tre afdelinger i Per P Cykler MTB Cup.

Læs nærmere om træningstider, kontingent og andre praktiske oplysninger på vores hjemmeside www.brandemotion.dk.

 

Infobox 1: 

Bestyrelse: Formand Ulla Thomsen, Vejlevej 86 tlf. 30 25 53 82: ullaogkjeld@mail.dk
Næstformand og sekretær Teil Bechmann, Nørrekær 3 tlf. 30 71 12 18: tb@givestaalspaer.dk
Kasserer Leon Isager, Enkehøj 23 tlf. 60 13 60 55: enkehoj23@gmail.com 
Medlem Steen Tøttrup, Buelundvej 37 tlf. 29 49 68 51: fam.toettrup@gmail.com 
Medlem Finn Lyng, Torvegade 5 tlf. 30 53 38 33: finnlyng@live.dk  30533833
​Medlem Gitte Helbo, Åbrinken 8 tlf. 51 89 46 52: helbogitte@gmail.com 
Medlem Anker Løfstedt, Blåhøjvej 79, tlf. 42 96 47 10: ankerlofstedt@outlook.dk