Torvegade 22

7330 Brande

Tlf.: 9718 0366
Del på: 

Partner Revision - Lokalt forankret med international udsyn!

Partner Revision er et statsautoriseret revisionsfirma grundlagt i 1968.
Vi er rådgivende revisorer med kontorer i otte byer i det midt- og vestjyske område. Det betyder, at vi er tæt på størstedelen af vores kunder. Vores 150 dedikerede medarbejdere er klar til at hjælpe dig med rådgivning, revision og regnskab, skat, moms og erhvervsservice. Vores team stor klar til at hjælpe med din økonomiske drift, dine budgetter, dit bogholderi, din likviditet og meget mere.

Som partner stiller vi op til sparring, rådgivning og bistand, når din virksomhed skal udvikles, din strategi revideres, eller når du afsøger nye muligheder.

I Partner Revision tager vi hånd om din økonomi, så du får et professionelt grundlag at træffe beslutninger på og kan udnytte ressourcerne bedst muligt.

Vores team af revisorer er spækket med rutine, erfaring og talent på alle væsentlige områder, og vi sætter hver gang det stærkeste hold til netop din virksomhed – dine behov.

For mere information kontakt da:

Statsautoriseret Revisor - Claus Lykke Jensen, clj@partner-revision.dk, tlf. +45 72 14 43 40, eller

Statsautoriset Revisor - Henning Jager Neldeberg, hjn@partner-revision.dk, tlf. +45 51 38 47 11

 

Gamle nok og unge nok

Vi er gamle nok til at vide, hvad vi snakker om. Unge nok til at udfordre det, vi ved.
Partner Revision har eksisteret siden 1968, og har en god blanding af erfarne og yngre medarbejdere. Vores lange erfaring betyder ikke, at vi hænger fast i gamle mønstre. Vi lytter meget gerne – både til vores kunder og til alt det, der foregår omkring os.
Vores gode og grundlæggende dyder er fast forankret, mens vores værktøjer og metoder følger tidens tempo og muligheder. Hvert år ansætter vi 4-8 elever, og det er med til at holde os alle friske, at der konstant er yngre medarbejdere på vej gennem uddannelse.

 

Hovedparten af vore kunder er mellemstore industri- og handelsvirksomheder i Midtjylland - med mange repræsentanter fra tekstil-, træ- og byggeindustrien.

 

Skattemæssige forhold

Èt af vore hovedområder indenfor rådgivning er skattemæssige forhold. Vor uddannelse som statsautoriserede revisorer er den eneste uddannelse, der indeholder krav om indgående kendskab til dansk og international beskatning. Udover den ekspertise, vi selv gennem uddannelse, efteruddannelse og praktisk erfaring besidder, har vi desuden etableret vores egen skatteafdeling med medarbejdere, som udelukkende beskæftiger sig med skatte- og momsmæssige problemstillinger. Derudover har vi løbende kontakt med flere andre af landets absolut førende skatterådgivningsfirmaer. Vi vælger altid den optimale løsning.

 

Moms og afgifter, bogholderi og regnskab, forretningsgange og forhandlinger

Blandt andre væsentlige rådgivningsområder er moms og afgifter, bogholderi og regnskabsaflæggelse, tilrettelæggelse af interne forretningsgange, kontrolsystemer og lignende. Derudover er vi vore kunders naturlige bisiddere i forhandlinger med pengeinstitutter, andre långivere og i mange andre forhandlingssituationer.

 

Budgetter, beregninger og meget andet

Brug os også til udarbejdelse af budgetter og prognoser samt beregning af konsekvenser ved påtænkte investeringer. Vi kan ikke spå - men vi kan beregne konsekvenserne af vore kunders forventninger til virksomhedens fremtidige drift. Herigennem får virksomhederne mulighed for at tilpasse deres udvikling - og forhåbentlig medvirker vor rådgivning til at undgå, at vore kunder kommer i alvorlige økonomiske vanskeligheder.

Skulle disse alligevel opstå, er vi uddannet til at medvirke som fagkyndige i forbindelse med betalingsordninger, akkorder og lignende.

 

Indsigt i vore kunders forhold - køb/ salg af virksomhed

Vi rådgiver om mange andre forhold - eksempelvis køb og salg af virksomheder, fusioner, generationsskifte og investeringer. Det gør vi, fordi vi som virksomhedens revisorer har en dyb indsigt i vore kunders forhold.

 

Generationskifte - start i god tid

Det kan også tænkes, at virksomheden overdrages til den næste generation. For eksempel kan det være tilfældet, at næste generation skal sikres at kunne fortsætte virksomheden efter et eventuelt uventet dødsfald. Det er derfor ofte en fordel at involvere sin revisor længe før en påtænkt ændring af ejerforholdene, idet planlægningen kan tage år. Alt for mange har måttet erkende, at det ikke kan lade sig gøre at ændre på begivenheder, der er fortid.

Vi kender problemstillinger og faldgruber ved Virksomhedsoverdragelse, og forstår hvad det kræves af kendskabet til marked og produkter, forretningsgrundlag, nøglepersoner, bogholderi og økonomi. Vi ved og forstår hvilke forhold parterne skal koncentrere sig om, og rådgiver om disse problemstillinger.

 

International kompetence

Hele verden som hjemmemarked

Danske virksomheders hjemmemarked standser ikke længere i Padborg eller i Frederikshavn. Den internationale samhandel øges for hver dag, der går. Flere og flere virksomheder får forretningsforbindelser i udlandet, etablerer sig direkte udenfor Danmarks grænser eller sender medarbejderne rundt på hele jordkloden. Internettet er i høj grad med til at fremme denne udvikling. Vi kan ikke have viden om skatteforholdene i Saudi Arabien, og vi kan ikke uden videre tage til møde med skattemyndighederne i Kuala Lumpur. Alene sprogbarriererne ville gøre det vanskeligt for os at begå os i Egypten.

 

Udenlandske forbindelser

Vi har gennem konkret mangeårigt samarbejde med udenlandske kolleger samt gennem vort medlemskab af RevisorGruppen Danmark gode relationer til revisionsfirmaer udenfor Danmarks grænser, og vi har gode erfaringer med samarbejde med disse forbindelser. Det er vores ønske til enhver tid at kunne hente en omfattende viden om eksakte internationale forhold baseret på vore relationer i udlandet. Et eksempel kan være, at en kunde overvejer at sælge på et nyt marked eller direkte at etablere sig med eksempelvis et datterselskab i udlandet. De opgaver af revisionsmæssig og skattemæssig art, der kun kan løses i det pågældende udland, løses herefter af vor forbindelse og os i fællesskab. Alle vore samarbejdspartnere kommunikerer på hovedsprogene, og dialogerne med dem kan således afvikles direkte mellem parterne. Set fra den anden side af grænsen hjælper vi udenlandske virksomheder med at etablere sig i Danmark. Vi får samtidig henvendelser om hjælp til at finde danske samarbejdspartnere til de udenlandske virksomheder, og vi kan her sørge for kontakten til vore danske kunder.

 

 

Åbningstider: 

Februar, marts, april og maj måned:
Mandag - fredag08;00 - 17:00
Resten af året:
Mandag - torsdag08:00 - 16:00
Fredag08:00 - 15:30

Yderligere info: 

Publigationer fra Partner Revision - Læs mere her

 

Nyhedsbrevet Partner Review - Tilmeld dig her

Medarbejdere - se her