Brogårdvej 8, Uhre

7330 Brande

Mobil: 
2532 4910
Del på: 

Velkommen til Emborg's Anlæg - alle former for anlægsarbejde udføres

Emborgs Anlæg vedligeholder, renoverer og nyanlægger haver i alle størrelser og stilarter. Vi laver terrasser sten og fliser, opsætter hegn, planter nyt og meget mere.

Skal haven omlægges, står vi altid til rådighed med rådgivning og planlægning, så haven bliver helt i den stil du ønsker.

Når hækken og planen skal klippes, træer og buske beskæres og jorden bearbejdes, kræver det ofte større maskiner, end de fleste har i redskabsskuret. Derfor udlejer vi redskaber og maskiner til dig der ønsker at klare arbejdet selv. Men vi er naturligvis altid klar til at påtage os hele opgaven, så resultatet bliver gennemført smukt og stilfuldt.

 

Emborg's Anlæg tilbyder græsplæner i alle varianter

Vi tilbyder levering af tæt og robust rullegræs, som er et godt alternativ til den traditionelle såning af græs. Rullegræsset leveres uden ukrudt og er af god kvalitet. Det er klar til at blive rullet ud, så du hurtigt kan få flotte græsplæner og haveanlæg.

Det er en god idé, at undgå voldsom belastning af færdiggræsset lige efter udlægning for at give rullegræsset de bedste forudsætninger for at slå rødder. Færdiggræsset kan lægges næsten hele året!

Vi sår også græs på den traditionelle måde, med alt det for arbejde det indebærer. Man kan allerede bruge græsset efter et par måneder. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge af græs, er du meget velkommen til at kontakte Emborgs Anlæg  - din specialist i græs.

 

Emborg´s Anlæg tilbyder alle former for belægningsarbejde

Emborgs Anlæg tilbyder mange former for belægning, herunder belægning af terrasser, fortove, indgangspartier, havegange og andre udendørs arealer. Vores dygtige gartnere har løst mange forskellige belægningsopgaver og har års erfaring med natur- og grusbelægning.

Man kan minimere risikoen for faldulykker med korrekt flisebelægning og ved at gøre adgangsveje handicapvenlige. Ved ny belægning komprimeres underlaget, hvorved man undgår at belægningen sætter sig og skaber lunker.

Vores gartnere vurderer inden belægning underlaget og afvandingsforhold, så flisebelægning ikke samler vand- Dermed kan man minimere omkostninger til vedligeholdelse.

 

Emborg´s Anlæg tilbyder alle former for pasning af anlægsarealer

Emborgs Anlæg har i mange år løst opgaver for private husejere og boligforeninger, for offentlige institutioner og for virksomheder. Vi leverer en professionel og effektiv pasning og pleje af alle former for grønne arealer til konkurrencedygtige priser.

Fra græsslåning, pasning af bede og beskæring af buske og træer til fejning og snerydning af flisebelægninger. Vi tilbyder både en fast serviceaftale og er også klar til rykke hurtigt ud til enkeltstående opgaver.

 

Kontakt os for et tilbud – vi klarer både det svære, det grove og det fine.

 

Yderligere info: 

    Vi udfører alle former for:

  • Trappeanlæg & vandbassin
  • Opbygning & afretning af grusveje
  • Belægning på vej, P-plads & terrasse
  • Græssåning & plantearbejde