Dalgasskolen

Elme Allé 2b

7330 Brande

Tlf.: 9960 3500
Del på: 

Dalgasskolen - et godt sted at lære....

Dalgasskolen er en 2-sporet skole med 350 elever fra 0.-6. årgang. Skolen har fokus på idræt og sundhed, og der arbejdes med læsebånd, bevægelsesbånd og læsekursus. En stor velfungerende SFO er tilknyttet skolen. På Dalgasskolen er der høje klassekvotienter. Der er altid kammerater at lege med, og børnene lærer at begå sig i store grupper.

 

På Dalgasskolen afholdes der morgensang. Børnene får på den måde et godt indblik i den danske kultur – herunder den danske sangskat. Der er stor fokus på både faglighed og trivsel – det understreges ved, at der på mange årgange arbejdes målrettet med faglig udvikling. Oplevelser danner grundlag for læring, og der foregår flere arrangementer i løbet af året, f.eks. skolefest, forårskoncert, fastelavnsfest og arrangementer i de enkelte klasser.

 

Vi forventer, at børn, personale og forældre med tilknytning til skolerne vil efterleve nedenstående værdigrundlag som vi vægter højt:

  • at drage nytte af forskelligheden i et forpligtende fællesskab.
  • at respektere den enkelte som ligeværdig og unik med forskellige evner og levevilkår.
  • at udvikle gode mestringsstrategier i forhold til at takle udfordringer og derigennem opøve livsfærdigheder.

 

Vi vil i et trygt og kreativt miljø, hvor der er mulighed for undren og fordybelse:

  • skabe forståelse, drage omsorg og udvikle respekt for sig selv og andre.
  • opøve ansvarlighed for eget arbejde og egne handlinger.
  • skabe udfordringer, som matcher den enkeltes kompetencer på det personlige, sociale og faglige niveau.

 

Yderligere info: 

Forældreudtalelse:

Jeg vælger ofte at parkere bilen og følge min søn ind i klassen om morgenen.

Og hver gang vi går igennem skolegården, bliver jeg stolt og rørt over at der findes en skole som Dalgasskolen. Jeg oplever de store klasser tage imod de små med et glad oggod ”, ja nogle får oven i købet et klem eller et skulderklap

Inde på skolen er det de ansatte, der står klar. Også her med knus til elever og overskud til en snak med de forældre, der har behov for det.

Jeg føler mig altid velkommen at både ansatte og børn.

Om eftermiddagen i SFO behøver jeg blot at kigge en pædagog i øjnene, og de kan sige mig, hvor jeg finder mit barn – og fortælle mig hvad han har lavet og hvem han har leget med.

Tak for jeres gode professionelle arbejde – det betyder så meget at vores børn kommer trygt fra start.