Henrik Overgaard
Jeg mener, at det set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er et stort problem, at skoletandplejen ligger 18 km´s kørsel væk. Kørselsudgifter, miljø og det tidsmæssige perspektiv siger jo alt.